اگر کسي را تحقير کردي
توسط : حامد...
 

اگر کسي را تحقير کردي معنايش اين است که خودت بي شخصيت هستي.

سه شنبه 17/7/1386 - 22:11
پسندیدم 0
UserName