در هر مورد كه
توسط : حامد...
 

در هر مورد كه در مقابل ترس مي ايستيد و با آن مقابله مي كنيد، توانايي شهامت و اعتماد به نفس شما افزايش مي يابد. بعد از آن مي توانيد به دنبال انجام كارهايي برويد كه فكر مي كرديد توانايي انجامش را نداريد.

سه شنبه 17/7/1386 - 19:25
پسندیدم 0
UserName