داستان غم انگیز
توسط : حامد...
 

داستان غم انگیز زندگی این نیست که انسانها فنا می شوند بلکه این است که آنان از دوست داشتن باز می مانند

سه شنبه 17/7/1386 - 18:57
پسندیدم 0
UserName