امید
توسط : soodoo
 

امید را از کرم ابریشم بیاموز که دور خود قفس می بافد ولی باز به فکر پرواز است

پنج شنبه 29/6/1386 - 12:9
پسندیدم 0
UserName