دوست
توسط : hamid9335
دوست خوب بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از دوست بد است .
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:33
پسندیدم 0
UserName