حقیقت
توسط : hamid9335
روزی مرگ از زندگی سوال کرد چرا همه از من گریزانند و تو را دوست دارند زندگی در جواب گفت زیرا تو یک حقیقتی و من یک دروغ!
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:32
پسندیدم 0
UserName