زهره
توسط : hamid9335
 زهره تنها سیاره ای است كه در جهت عقربه های ساعت بدور خودش می چرخد .
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:30
پسندیدم 0
UserName