تلخ وشیرین
توسط : hamid9335
تلخ ترین و زجرآورترین لحظات زندگی انسان توسط همان کسی ساخته می شود که شیرین ترین و بیاد ماندنی ترین لحظات را ساخته است.
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName