«كوشنر »متخصص گافهاي بزرگ سياسي است!
توسط : mak_mahz
نماينده پارلمان فرانسه: «كوشنر »متخصص گافهاي بزرگ سياسي است! ‏ ‏ ‏ عضو كميسيون امور خارجي و دفاعي پارلمان فرانسه هشدار برنار كوشنر به ايران را، «گاف سياسي» ‏خواند. ‏ برنار كوشنر، وزير خارجه فرانسه در مصاحبه با شبكه خبري «آر تي ال»، «ال سي اي» و روزنامه فيگارو ‏گفته بود: جهان بايد براي احتمال درگرفتن جنگ بر سر برنامه هسته اي ايران، خود را آماده كند.اين خبر ‏عنوان نخست دو روز گذشته همه روزنامه هاي جهان را به خود اختصاص داد. ‏ شبكه خبري فرانس بيست و چهار در همين راستا با برگزاري ميزگردي تحت عنوان «آيا به سوي جنگ با ‏ايران پيش مي رويم؟»، با شركت چند كارشناس، اين مسأله را تجزيه و تحليل كرد. ‏ به گزارش واحد مركزي خبر، در اين ميزگرد، «فرانسوا لونكل»، از نمايندگان حزب سوسياليست فرانسه كه ‏مدتي نيز با خود كوشنر در اين حزب از نزديك همكاري داشته است و خصوصيات وي را به خوبي مي ‏شناسد، با ابراز تأسف از اظهارات كوشنر و به كار بردن كلمه جنگ، گفت: اظهارات كوشنر يك «گاف ‏سياسي» ديگر بود؛ يك اشتباه سياسي جديد. ‏ وي افزود: كوشنر در ارتكاب اين نوع اشتباهات تخصص دارد. ‏ لونكل آنگاه فهرستي از اشتباهات كوشنر را برشمرد و گفت: به ياد داريم كه چگونه وي در گذشته اي نه ‏چندان دور، نوري مالكي، نخست وزير عراق را نيز به بي كفايتي متهم كرده بود و اندك زماني نگذشت كه ‏مجبور به عذرخواهي شد. نمونه ديگر آنكه، هنگامي كه كوشنر به كميسيون امور خارجي پارلمان براي ‏استماع جلسه رسيدگي به پرونده پرستاران بلغار آمده بود، او از اصطلاح گروگان گيري استفاده كرد و پنج ‏دقيقه بيشتر نگذشت كه به اشتباه خود پي برد و حرف خود را پس گرفت.فرانسوا لونكل افزود: كوشنر زبان ‏محكمي ندارد و در مرتكب شدن اشتباهات زباني تخصص يافته است. اگر دقت كنيم، در همين اظهارات نيز ‏بعد از آن كه كلمه جنگ را به كار برد، به اشتباه خود پي برد و در ادامه مصاحبه ديديم كه از ديپلماسي و ‏مذاكره مدام صحبت مي كرد. ‏ فرانسوا لونكل اظهارات «ايو روكوت»، نويسنده، فيلسوف و كارشناس مسائل بين المللي را كه اظهارات ‏كوشنر را ناشي از گليست بودن وي و در راستاي سنت «مارشال دوگل»، رئيس جمهور اسبق فرانسه ناميد ‏كه گفته است، بهترين راه نيل به صلح، آماده شدن براي جنگ است، كاملاً نادرست خواند و گفت: نه برنار ‏كوشنر و نه فرانسوا فيون به هيچ وجه گليست نيستند، بر عكس اين اظهارات نوعي خودشيريني براي ‏آمريكاييها است. او (كوشنر) در حالي سخن از جنگ مي گويد كه خود آمريكاييها اكنون درباره اينكه وضع ‏كنوني خود را در عراق ادامه دهند يا ندهند، اختلاف نظر شديد دارند. بنابراين من فكر مي كنم كه مداخله ‏نظامي در ايران از هيچ اعتباري برخوردار نباشد و جدي هم نيست. ‏ ‏«فرانسوا ژره»، رئيس مؤسسه تحليل راهبردي فرانسه نيز در تشريح و تحليل اظهارات كوشنر گفت: كوشنر ‏دچار تناقض گويي شده است. او در حالي دم از جنگ و آماده شدن براي جنگ مي زند كه وزير دفاع آمريكا ‏از كلمه ديپلماسي در برخورد با مسأله هسته اي ايران سخن به ميان مي آورد.‏
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:29
پسندیدم 0
UserName