روزهاى ماه رمضان
توسط : hamid9335

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

اى مردم ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به شما رو كرده است، ماهى است كه پيش خدا بهترين ماه است و روزهايش بهترين روزها و شبهايش بهترين شبها و ساعاتش بهترين ساعات.

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:12
پسندیدم 0
UserName