قورباغه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (12)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (12) هر هدف، وظیفه یا پروژهای را که تا بحال در زندگی برای رسیدن و یا انجام آن سستی و تنبلی کردهاید انتخاب کنید و فوراً اولین قدم را برای شروع کار بردارید. برخی اوقات برای شروع تنها کاری که باید بکنید این است که بنشینید و لیستی از تمام مراحلی که برای انجام یا رسیدن به هدف باید طی کنید، تهیه کنید. سپس کار را شروع کنید، هر بار یکی از مراحل را به انجام برسانید. بعد مرحلهی بعدی، و به همین ترتیب تا آخر. در پایان از نتیجهی به دست آمده شگفتزده خواهید شد.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:40
پسندیدم 0
UserName