قورباقه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (3)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (3) همين امروز ليستي از تمامي هدفها، پروژهها و مسئوليتهاي خود تهيه كنيد. كداميك از آنها جزء 10 تا 20 درصد از كارهايي هستند كه 80 يا 90 درصد از نتايج مورد نظر ما را به بار ميآورند يا ميتوانند به بار آورند؟ از همين امروز قاطعانه تصميم بگيريد كه وقت بيشتري را صرف فعاليتهاي معدودي بكنيد كه ميتوانند در زندگي شما تحول واقعي ايجاد كنند و وقت كمتري را صرف فعاليتهاي كم اهميتتر بكنيد.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:35
پسندیدم 0
UserName