نظر سنجی...
توسط : 2004 oghab

دریک نظرسنجی از مردم دنیا سئوالی پرسیده شد ونتیجه جالبی بدست آمد.از قرار این سئوال : نظر خودتون رو راجع به راه حل کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید؟ وکسی جواب نداد....

چون درآفریقا کسی نمیدانست غذا چیه؟ درآسیا کسی نمیدانست نظر یعنی چه؟ در اروپای شرقی کسی نمیدانست صادقانه یعنی چه؟ در اروپای غربی کسی نمیدانست کمبود یعنی چه؟ در آمریکا کسی نمیدانست سایر کشورها یعنی چه؟

سه شنبه 27/6/1386 - 15:35
پسندیدم 0
UserName