اعتكاف
توسط : hamid9335

رسول خدافرمود:

 اعتكاف در يك دهه از ماه مبارك رمضان برابر با ثواب دو حج و دو عمره است.

سه شنبه 27/6/1386 - 13:44
پسندیدم 0
UserName