سر گشته ام از این همه راهی که ندارم
توسط : b2_nemishe
سر گشته ام از این همه راهی که ندارم گاهی که تو را دارم و گاهی که ندارم من مانده ام و لایق تیغی که نبودم من مانده ام و فرصت آهی که ندارم
سه شنبه 27/6/1386 - 2:35
پسندیدم 0
UserName