آشنایی با بزرگان (قسمت اول - ابوریحان بیرونی)
توسط : hami1361
          ابوريحان محمد بن احمد بيروني از دانشمندان بزرگ ايران در علوم حكمت و اختر شناسي و رياضيات و تاريخ و جغرافيا مقام شامخ داشته ، در سال 362 هجري قمري در حوالي خوارزم متولد شده و از اين جهت به بيروني يعني خارج از خوارزم معروف شده . هيچ اطلاعي درباره اصل و نسب و دوره كودكي بيروني در دست نيست . نزد ابونصر منصور علم آموخت . در هفده سالگي از حلقه اي كه نيم درجه به نيم درجه مدرج شده بود ، استفاده كرد تا ارتفاع خورشيدي نصف النهار را در كاث رصد كند و بدين ترتيب عرض جغرافيايي زميني آن را استنتاج نمايد . چهار سال بعد براي اجراي يك رشته از اين تشخيصها نقشه هايي كشيد و حلقه اي به قطر پانزده ذراع تهيه كرد . در 9 خرداد 376 بيروني ماه گرفتگي (خسوفي) را دركاث رصد كرد و قبلاً با ابوالوفا ترتيبي داده شده بودكه او نيز در همان زمان همين رويداد را در بغداد رصد كند . اختلاف زماني كه از اين طريق حاصل شد به آنان امكان داد كه اختلاف طول جغرافيايي ميان دو ايستگاه را حساب كنند . وي همچنين با ابن سينا فيلسوف برجسته و پزشك بخارايي به مكاتبات تندي درباره ماهيت و انتقال گرما و نور پرداخت . در دربار مأمون خوارزمشاهي قرب و منزلت عظيم داشته چند سال هم در دربار شمس المعالي قابوس بن وشمگير به سر برده ، در حدود سال 404 هجري قمري به خوارزم مراجعت كرده ، موقعي كه سلطان محمود غزنوي خوارزم را گرفت در صدد قتل او برآمد و به شفاعت درباريان از كشتن وي درگذشت و او را در سال 408 هجري با خود به غزنه برد . در سفر محمود به هندوستان ، ابوريحان همراه او بود و در آنجا با حكما و علماء هند معاشرت كرد و زبان سانسكريت را آموخت و مواد لازمه براي تأليف كتاب خود موسوم به ماللهند را جمع آوري كرد .
بيروني به نقاط مختلف هندوستان سفر كرد و در آنها اقامت گزيد و عرض جغرافيايي حدود يازده شهر هند را تعيين نمود . خود بيروني مي نويسد كه در زماني كه در قلعه نندنه (nandana) به سر مي برد ، از كوهي در مجاورت آن به منظور تخمين زدن قطر زمين استفاده كرد . نيز روشن است كه او زمان زيادي را در غزنه گذرانده است . تعداد زياد رصدهاي ثبت شده اي كه به توسط او در آنجا صورت گرفته است با رشته اي از گذرهاي خورشيد به نصف النهار شامل انقلاب تابستاني سال 398 آغاز ميشود و ماه گرفتگي روز 30 شهريور همان سال را نيز در بر دارد . او به رصد اعتدالين و انقلابين در غزنه ادامه داد كه آخرين آنها انقلاب زمستاني سال 400 بود . بيروني تأليفات بسيار در نجوم و هيئت و منطق و حكمت دارد از جمله تأليفات او قانون مسعودي است . در نجوم و جغرافيا كه به نام سلطان مسعود غزنوي نوشته ، ديگر كتاب آثار الباقيه عن القرون الخاليه در تاريخ و آداب و عادات ملل و برخي مسائل رياضي و نجومي كه در حدود سال 390 هجري بنام شمس المعالي قابوس بن وشمگير تأليف كرده اين كتاب را مستشرق معروف آلماني زاخائو در سال 1878 ميلادي در ليپزيك ترجمه و چاپ كرده و مقدمه اي بر آن نوشته است . ديگر كتاب «ماللهند من مقوله في العقل او مرذوله» درباره علوم و عقايد و آداب هنديها كه آن را هم پروفسور زاخائو ترجمه كرده و در لندن چاپ شده است . ديگر « التفهيم في اوائل صناعه التنجيم » در علم هيئت و نجوم و هندسه . بيروني هنگامي كه شصت و سه ساله بود كتابنامه اي از آثار محمد بن زكرياي رازي پزشك تهيه نمود و فهرستي از آثار خود را ضميمه آن كرد . اين فهرست به 13 عنوان سر مي زند كه بعضي از آنها برحسب موضوع و گه گاه با اشاره كوتاهي به فهرست مندرجات آنها تنظيم شده اند . اين فهرست ناقص است زيرا بيروني دست كم چهارده سال پس از تنظيم آن زنده بود و تا لحظه مرگ نيز كار مي كرد . به علاوه هفت اثر ديگر او موجود است و از تعداد فراوان ديگري هم نام برده شده است . تقريباً چهار پنجم آثار او از بين رفته است بي آنكه اميدي به بازيافت آنها باشد . از آنچه برجاي مانده در حدود نيمي به چاپ رسيده است . علايق بيروني بسيار گسترده و ژرف بود و او تقريباً در همه شعبه هاي علومي كه در زمان وي شناخته شده بودند سخت كار مي كرد . وي از فلسفه و رشته هاي نظري نيز بي اطلاع نبود اما گرايش او به شدت بسوي مطالعه پديده هاي قابل مشاهده در طبيعت و در انسان معطوف بود . در داخل خود علوم نيز بيشتر جذب آن رشته هايي مي شد كه در آن زمان به تحليل رياضي در آمدند . در كاني شناسي ، داروشناسي و زبان شناسي يعني رشته هايي كه در آنها اعداد نقش چنداني نداشتند نيز كارهايي جدي انجام داد اما در حدود نيمي از كل محصول كار او در اخترشناسي ، اختربيني و رشته هاي مربوط به آنها بود كه علوم دقيقه به تمام معني آن روزگاران به شمار مي رفتند . رياضيات به سهم خود در مرتبه بعدي جاي مي گرفت اما آن هم همواره رياضيات كاربسته بود . از آثار ديگر بيروني كه هنوز هم در دسترس هستند مي توان اينها را نام برد : اسطرلاب ، سدس ، تحديد ، چگاليها ، سايه ها ، وترها ، پاتنجلي ، قره الزيجات ، قانون ، ممرها ، الجماهر و صيدنه . بيروني درباره حركت وضعي زمين و قوه جاذبه آن دلايل علمي آورده است . مي گويند وقتي كتاب قانون مسعودي را تصنيف كرد سلطان پيلواري سيم براي او جايزه فرستاد . ابوريحان آن مال را پس فرستاد و گفت : من از آن بي نيازم زيرا عمري به قناعت گذرانيده ام و ترك آن سزاوار نيست . نظر پردازي ، نقش كوچكي در تفكر او ايفا ميكرد . وي بر بهترين نظريه هاي علمي زمان خود تسلط كامل داشت اما داراي ابتكار و اصالت زيادي نبود و نظريه هاي تازه اي از خود نساخت . ابوريحان بيروني در سال 440 هجري در سن 78 سالگي در غزنه بدرود حيات گفت .
سه شنبه 27/6/1386 - 0:5
پسندیدم 0
UserName