یک قدم تا 90 متری کلید طلایی
يكي‌ از علل‌ عمده‌ شكست‌ و ناكامي‌اين‌ است‌ كه‌دربرخورد با مشكلات‌ موقتي‌ متوقف‌ مي‌شويم‌ ودست‌ از تلاش‌ بر مي‌داريم‌. هر كسي‌ را كه‌ بگوييداين‌ را زماني‌ تجربه‌ كرده‌ است‌.
    در روزگاري‌ كه‌ همه‌ در انديشه‌ طلا بودند يكي‌ ازعموهاي‌ داربي‌ گرفتار (تب‌ طلا) شد. راهي‌ غرب‌شد تا با حفاري‌ زمين‌ به‌ ثروت‌ برسد. او هرگزنشنيده‌ بود كه‌ در مغز انسان‌ طلايي‌ به‌ مراتب‌ بيش‌از آنكه‌ او از زمين‌ بياورد وجود دارد. او با اخذاجازه‌ نامه‌ با بيل‌ و گلنگ‌ سرگرم‌ كار شد. بعد ازهفته‌ها كار طاقت‌ فرسا به‌ كلوخه‌هاي‌ براق‌ طلارسيد. اكنون‌ به‌ وسيله‌اي‌ نياز داشت‌ كه‌ اين‌كلوخه‌ها رااز دل‌ خاك‌ بيرون‌ بكشد. بي‌آنكه‌كسي‌ توجه‌ شود روي‌ معدن‌ را پوشاندو عازم‌ شهر(ويليامز برگ‌) در ايالت‌ مريلند شد تا موضوع‌ رابراي‌ بستگان‌ و برخي‌ از همسايگان‌ بازگو كند. آنهادور هم‌ جمع‌ شدند و پول‌ خريد دستگاه‌ حفاري‌راتدارك‌ ديدند، آن‌ را خريدند و به‌ محل‌ معدن‌طلا بردند. آنها سرگرم‌ كار شدند.
    نخستين‌ كاميون‌ كلوخه‌ها را به‌ كوره‌ ذوب‌ واستخراج‌ طلا فرستادند. معلوم‌ شد كه‌ يكي‌ ازغني‌ترين‌ معادن‌ (كلورادو) را يافته‌اند. حمل‌چند كاميون‌ كلوخ‌ طلا كافي‌ بود تا همه‌بدهي‌هاي‌ آنها را پاك‌ كند و نوبت‌ به‌ سود كلان‌برسد. مته‌هاي‌ حفاري‌ زمين‌ را مي‌شكافتند، اميدداربي‌ و عمويش‌ بيشتر مي‌شد تا اينكه‌ اتفاقي‌افتاد. رگه‌هاي‌ طلا بي‌مقدمه‌ ناپديد شدند. آنها به‌پايان‌ رنگين‌ كمان‌ رسيده‌ بودند. از معدن‌ طلاديگري‌ اثري‌ نبود. به‌ كندن‌ زمين‌ ادامه‌ دادند،مايوسانه‌ مي‌خواستند رگه‌ طلا را از نو بيابند، اماموفق‌ نشدند.

سرانجام‌ تصميم‌ گرفتند كه‌ دست‌ از كار بكشند.
    دستگاه‌ حفاري‌ را به‌ چند صد دلار فروختند و باقطار به‌ ديارشان‌ برگشتند. كسي‌ كه‌ دستگاه‌ راخريده‌ بود از يك‌ مهندس‌ معدن‌ خواست‌ تا به‌معدن‌ نگاهي‌ بيندازد و براي‌ او محاسبه‌ كوچكي‌انجام‌ دهد. مهندس‌ مزبور نظر داد كه‌ پروژه‌حفاري‌ معدن‌ از آن‌ جهت‌ شكست‌ خورده‌ كه‌صاحبان‌ آن‌ به‌ كار معدن‌ و اصول‌ حاكم‌ بر آن‌آگاه‌ نبودند. تحقيقات‌ اين‌ مهندسان‌ نشان‌ داد كه‌رگه‌ در فاصله‌ 90 سانتيمتري‌ از محلي‌ كه‌ خانواده‌داربي‌ كارشان‌ را متوقف‌ كرده‌ بودند از نو پديدارخواهد شد و دقيقا اين‌ اتفاق‌ افتاد. كسي‌ كه‌دستگاه‌ حفاري‌ را خريده‌ بود ميليونها دلار ثروت‌انباشت‌ كرد .او به‌ حقيقت‌ مهمي‌ توجه‌ كرده‌ بود وآن‌ اين‌ كه‌ قبل‌ از تسليم‌ شدن‌ و دست‌ از كاركشيدن‌ بايد با متخصص‌ به‌ مشورت‌ نشست‌ و اين‌ كه‌درست‌ فكر كند و درست‌ بينديشد
    
    (هرگز به‌ گفته‌ ديگران‌ دست‌ از كار نمي‌كشم‌)
    داربي‌ مدتها بعد، جبران‌ زيان‌ خود را كرد. او به‌ثروتي‌ بيش‌ از اينها دست‌ يافت‌ و اين‌ زماني‌ بودكه‌ به‌ كشفي‌ بزرگ‌ نايل‌ آمد. او فهميد كه‌ اشتياق‌مي‌تواند به‌ طلا تبديل‌ شود. داربي‌ به‌ كار فروش‌بيمه‌ عمر مشغول‌ شد.
    آقاي‌ داربي‌ كه‌ مي‌دانست‌ به‌ دليل‌ آنكه‌ در 90سانتيمتري‌ طلا كارش‌ رها كرده‌ و سود كلاني‌ را ازدست‌ داده‌ است‌ با خود گفت‌ (من‌ در فاصله‌ 90سانتيمتري‌ طلا متوقف‌ شدم‌. اما از اين‌ به‌ بعد،وقتي‌ به‌ اشخاص‌ رجوع‌ مي‌كنم‌ و از آنها جواب‌(نه‌ مي‌گيرم‌، تسليم‌ نمي‌شوم‌.)
    داربي‌ در شمار معدود كساني‌ قرار گرفت‌ كه‌ سالانه‌بيش‌ از يك‌ ميليون‌ دلار بيمه‌ عمر مي‌فروشند. اوپيروزي‌ خود را مديون‌ شكستي‌ مي‌داند كه‌ در كاراستخراج‌ از معدن‌ طلا متحمل‌ شد. او مي‌داند كه‌قبل‌ از موفقيت‌ بايد شكستهاي‌ موقتي‌ را پذيرفت‌.وقتي‌ سايه‌هاي‌ شكست‌ از راه‌ مي‌رسند،ساده‌ترين‌ و به‌ ظاهر منطقي‌ترين‌ اقدام‌ دست‌كشيدن‌ از فعاليت‌ است‌ و اين‌ اقدامي‌است‌ كه‌اغلب‌ مي‌كنند. بيش‌ از 500 نفر، از موفق‌ترين‌افراد مملكت‌ در مصاحبه‌ با من‌ گفته‌اند كه‌بزرگترين‌ موفقيت‌ آنها يك‌ قدم‌ فراتر از جايي‌ كه‌شكست‌ خورده‌ بودند نصيبشان‌ شده‌ است‌. توگويي‌ شكست‌ به‌ عمد در يك‌ قدمي‌موفقيت‌ چهره‌مي‌نمايد.
    
    شبختي‌
    هدف‌ بايد شفاف‌ باشد
    شفاف‌ بودن‌ هدف‌ 80 درصد از موفقيت‌ وخوشبختي‌ است‌ و روشن‌ نبودن‌ آن‌ بيش‌ از هرعامل‌ ديگري‌ باعث‌ نااميدي‌ و شكست‌ مي‌شود. به‌همين‌ خاطر مي‌گويند: موفقيت‌ و خوشبختي‌ يعني‌هدف‌ و بقيه‌ تفسير آن‌ است‌.
    افرادي‌ كه‌ هدف‌هاي‌ مكتوب‌ دارند نسبت‌ به‌ديگران‌ كارهاي‌ بيشتري‌ را در زمان‌ خيلي‌ كمتري‌انجام‌ مي‌دهند، اين‌ واقعيتي‌ است‌ كه‌ در همه‌ جا وتحت‌ هر شرايطي‌ صادق‌ است‌. بايد به‌ ياد داشته‌باشيد كه‌ هر روز هدف‌ هايتان‌ را بررسي‌ كنيد، تامطمئن‌ شويد كه‌ هنوز هم‌ اولويت‌ بندي‌ آنها تغييرنكرده‌ است‌، با انجام‌ اين‌ كارو و با گذشت‌ زمان‌هدف‌هايي‌ را اضافه‌ و آنهايي‌ را كه‌ به‌ نظرتان‌چندان‌ اهميت‌ ندارند راحذف‌ كنيد. كليه‌موفقيت‌هاي‌ بزرگ‌، داشتن‌ هدف‌هاي‌ روشن‌است‌. هر چه‌ بيشتر اهداف‌ را بنويسيد و بازنويسي‌كنيد و درباره‌ آن‌ فكر كنيد، شفافيت‌ آنها بيشترخواهد شد، در اين‌ صورت‌ احتمال‌ اين‌ كه‌كارهاي‌ بيشتري‌ را در همان‌ جهت‌ انجام‌ دهيدزيادتر مي‌شود، يادتان‌ باشد براي‌ هر كدام‌ ازهدف‌هايتان‌، هر چه‌ باشند، برنامه‌ كلي‌ تهيه‌ كنيد وهر روزي‌ روي‌ آنها كار كنيد. در ذيل‌ روش‌ هفت‌مرحله‌ دستيابي‌ سريع‌تر و آسان‌تر به‌ هدف‌ها راذكر مي‌كنيم‌:
    -1 دقيقا مشخص‌ كنيد در هر حوزه‌اي‌ از زندگي‌تان‌ چه‌ مي‌خواهيد.
    -2 آنها را با جزييات‌ يادداشت‌ كنيد.
    -3 براي‌ هر هدف‌ يك‌ مهلت‌ تعيين‌ كنيد اگرهدف‌ بزرگ‌ است‌، آن‌ها را به‌ هدف‌هاي‌ كوچكترتقسيم‌ و براي‌ انجام‌ هر يك‌ زمان‌ خاص‌ تعيين‌كنيد.
    -4 فعاليت‌هايي‌ را كه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هد فتان‌ضروري‌ مي‌بينيد ليست‌ كنيد و فعاليت‌هاي‌ ديگري‌را كه‌ با گذشت‌ زمان‌ به‌ ذهن‌تان‌ خطور مي‌كند به‌آن‌ اضافه‌ كنيد.
    -5 با اولويت‌بندي‌ اين‌ فعاليت‌ها آنها را به‌صورت‌ يك‌ برنامه‌ درآوريد.
    -6 بلافاصله‌ براي‌ انجام‌ مهم‌ترين‌ فعاليت‌ آنها رابه‌ صورت‌ يك‌ برنامه‌ درآوريد.
    -7 هر روز براي‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ يا چند هدف‌ مهم‌خود كاري‌ انجام‌ دهيد و اين‌ فعاليت‌ روزانه‌ راهرگز ترك‌ نكنيد.
    به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ تنها در كره‌ خاكي‌ كمتر از سه‌درصد از مردم‌ هدف‌هاي‌ مكتوب‌ دارند شما هم‌جزو اين‌ سه‌ درصد باشيد.
    
    خلاقيت‌ و خودآفريني‌
    _ براي‌ اهداف‌ خود برنامه‌ ريزي‌ روشني‌ داشته‌باشيد و نظم‌ و انضباط را سر لوحه‌ زندگي‌ خودقرار دهيد، اگر بتوانيد خود را وادار كنيد كه‌ كارهارا به‌ موقع‌ انجام‌ دهيد، عملا موفقيت‌ شما تضمين‌خواهد شد.
    _ به‌ اندازه‌ كافي‌ استراحت‌ كنيد و تغذيه‌ سالم‌داشته‌ باشيد و رفتن‌ به‌ دامان‌ طبيعت‌ را در برنامه‌زندگي‌ خود بگنجانيد.
    _ هرگز احساس‌ نااميدي‌ و بيچارگي‌ به‌ خود راه‌ندهيد به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ انسان‌ شجاع‌، هرگزشكايت‌ نمي‌كند بهانه‌ نمي‌آورد و آرزو نمي‌كند كه‌كاش‌ كارها آسانتر يا طور ديگري‌ بودند.
    _ از امروز سعي‌ كنيد با انجام‌ كارهايي‌ كه‌ از آنهاواهمه‌ داريد و نيز مواجهه‌ مستقيم‌ با افراد ياوضعيت‌هاي‌ مشكل‌ در زندگي‌تان‌ قدرت‌ شهامت‌را در خودتان‌ تقويت‌ كنيد.
    _ و اما نكته‌ بسيار مهم‌ اينكه‌ به‌ خداوند ايمان‌داشته‌ باشيد و هموراه‌ به‌ او توكل‌ كنيد. و بدانيد كه‌خداوند درهمه‌ مراحل‌ ز ندگي‌ پشتيبان‌ شماست‌.
    _ انضباط مهم‌ترين‌ ويژگي‌ فردي‌ براي‌ كسب‌موفقيت‌هاي‌ بلند مدت‌ است‌.
    - آينده‌ ما بستگي‌ به‌ مقدار پولي‌ دارد كه‌پس‌انداز مي‌كنيد نه‌ مقداري‌ كه‌ به‌ دست‌مي‌آوريد.
    _ پيش‌ فرض‌هاي‌ خودتان‌ را بررسي‌ كنيد. چراكه‌ پيش‌
فرض‌هاي‌ نادرست‌ علت‌ بيشتر اشتباهات‌هستند.
    _ برنامه‌ روزانه‌ خود را طوري‌ تنظيم‌ كنيد كه‌ به‌صورت‌ طولاني‌ مدت‌ هر روز وقت‌ كافي‌ براي‌تمركز كامل‌ روي‌ كارهاي‌ مهم‌ و اصلي‌ داشته‌باشيد. و سرعت‌ انجام‌ كار را افزايش‌ دهيد، يعني‌عادت‌ كنيد كه‌ كارهاي‌ اصلي‌ خود را سريعتر انجام‌دهيد، به‌ عنوان‌ فردي‌ كه‌ كارها را سريع‌ و دقيق‌انجام‌ مي‌دهد، مشهور شويد

دوشنبه 26/6/1386 - 20:48
پسندیدم 0
UserName