نيروي آسماني
توسط : hadye_1368

انسان هايي كه ازعشق الهي سرشارند هرجا كه حضور يابند افراد پيرامون خود را درپرتو نيروي اسماني كه همان:

عشق

      دوستي

             تندرستي

                     اعتدال

                          و ارامش است

                                          فرو مي برند.

دوشنبه 26/6/1386 - 19:52
پسندیدم 0
UserName