صداقت
توسط : hadye_1368

صداقت 

مي توان صاف وساده بود، مثل ابربهاري

مي توان عاشق بود ، مثل شقايق هاي سرخ دشتهاي بي انتها

مي توان صادق بود، مثل معصوميت ونگاه بي گناه يك كودك

مي توان با گذشت بود، مثل اسمان بي كران

مي توان كينه ها را به دريا سپرد و بي ريا بود، مثل اشعار حافظ

دوشنبه 26/6/1386 - 19:41
پسندیدم 0
UserName