کوزه
توسط : aftab

فکر می کنم همه می دانند که این ظرف سفالی دارای

خاصیت عجیبی هست که آب درون خود را خنکتر از هوای محیط میکند .

راز این کار بسیار ساده است.آب درون کوزه به تدریج که به خارج تراوش میکند به آرامی تبخیر می شود و مقداری از حرارت ظرف و مایع درون آن را می گیرد.

میزان خنک شدن مایع درون کوزه به چند عامل بستگی دارد .هوای محیط هر چه گرمتر باشد مایعی که بیرون تراویده و جدار کوزه را مرطوب کرده است بیشتر وسریعتر تبخیر می شود و در نتیجه آب کوزه را خنکتر میکند.

ضمنا رطوبت هوا در خنک شدن آن اثری قطعی دارد.اگر هوا خیلی مرطوب باشد،تبخیربه کندی صورت میپذیرد و محتوی کوزه تقریبا خنک نمیشود؛بر عکس در هوای خشک تبخیر خیلی سریع و محسوستر است.

جریان هوا نیز سرعت تبخیر را بالا میبرد و به آن کمک میکند.اگر در روزهای گرم و پر باد لباس مرطوب به تن  داشته باشید این مطلب را احساس کرده اید.

دوشنبه 26/6/1386 - 16:38
پسندیدم 0
UserName