بیچاره عاقل
توسط : jadval

بیچاره آن کسی است که گرفتار عقل شد **** آسوده آن کسی است که خر آمد و الاغ رفت
این چه شوری است که در دور قمر می بینم **** همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم
اسب تازی شده مجروح به زیر پالن **** طوغ زرین بر گردن خر می بینم

دوشنبه 26/6/1386 - 16:32
پسندیدم 0
UserName