فلسفه اختراع سرسره
توسط : shabangah

می دونی فلسفه اختراع سرسره برای بچه ها چیه؟
می خوان از بچگی به ادم یاد بدن كه صعودچقدر سخت و سقوط چه اسونه

دوشنبه 26/6/1386 - 16:11
پسندیدم 0
UserName