علامت عامل دين
 

امام صادق (ع) :

قال لقمان لابنه : لکل شي ء علامة

 يعرف بهاو يشهد عليها و

ان للدين ثلاث علامات :

العلم و الايمان والعمل به

(الی ان قال ) وللعامل

ثلاث علامات الصلوة و

الصيام والزکوة

حضرت لقمان به فرزندانش
 فرمود:برای هر چيزی علامتی است
 که به وسيله آن علامت شناخته مي
 شود و به او شهادت داده
مي شود، به درستی که
براي دين سه علامت
است :
 1- علم ،
2- ايمان ،
3- عمل به ايمان تا آنجا که
فرمود:
برای عامل به دين سه علامت است : 1-نماز،
 2- روزه ،
 3- زکات
 .

مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 183

دوشنبه 26/6/1386 - 16:2
پسندیدم 0
UserName