راه قرآن چيست؟
توسط : یاكریم

امام صادق(ع) فرمود: پيامبر(ص) فرمودند:

ـ راه قرآن را پاكيزه سازيد.

پرسيدند: اى رسول خدا! راه قرآن چيست؟

فرمود: دهانهاى شما.

پرسيدند: به چه پاكيزه كنيم؟

فرمود: ((به مسواك زدن))

 الحيات, ج 2, ص 161 ـ 162.

دوشنبه 26/6/1386 - 14:51
پسندیدم 0
UserName