سخن دوست از براي وضو
توسط : یاكریم
حضرت امام صادق(ع) مي فرمايند:

 ((چون قصد وضو كنى, به آب نزديك شو, مانند كسى كه مى خواهد خود را به رحمت پروردگار متعال نزديك كند. زيرا خداوند آب را وسيله مناجات و قرب خود قرار داده است.))

مصباح الشريعه, باب دهم

دوشنبه 26/6/1386 - 14:48
پسندیدم 0
UserName