دو غریب
توسط : mohsenpour
 

رسول خدا:دو غریب اند که باید آنها را پذیرایی کنید،سخن حکیمانه ای که از سفیه سرزند آن را بپذیرید و سخن سفیهانه ای که از حکیمی سرزند از آن در گذرید.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:11
پسندیدم 0
UserName