هدیه
توسط : mohsenpour
 

امام ششم:به هم هدیه بدهید تا دوست هم باشید زیرا هدیه کینه ها را می برد.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:6
پسندیدم 0
UserName