...
توسط : ياس كوچك
 

می دونی

              چشام به  

                      قلبم حسودی میکنن...

چون تو

         داخل قلب منی

                       و از چشام دوری...

سه شنبه 13/6/1386 - 16:36
پسندیدم 0
UserName