....
توسط : khanoom Gool
حقیقت:

ـ والله زیاد نشنیدم

صداقت:

ـ اگه باشه خوبه

رفاقت:

ـ آی گفتی...

اعتراف:

ـ شاید یه بها

دروغ:

ـ شده مثل نفس کشیدن

اختیار:

ـ خیلی مهمه

گیر سه پیچ:

ـ سنگ مفت٬ گنجشک مفت

انتظار:

ـ مرگ وزندگی

سکوت:

...
سه شنبه 13/6/1386 - 1:22
پسندیدم 0
UserName