يه شعرک
توسط : b2_nemishe
گريه در چشمان من توفان غم دارد ولي/خنده بر لب مي زنم تا كس نداند راز من
دوشنبه 12/6/1386 - 18:41
پسندیدم 0
UserName