گلي از شاخه اگر مي چينيم برگ برگش نكنيم...
توسط : b2_nemishe
گلي از شاخه اگر مي چينيم برگ برگش نكنيم و به بادش ندهيم لااقل لاي كتاب دلمان بگذاريم وشبي چند از آن را هي بخوانيم و ببوييم و معطر بشويم شايد از باغچه ي كوچك انديشه مان
دوشنبه 12/6/1386 - 18:36
پسندیدم 0
UserName