در جواني گريه كردم هيچ كسي يادم نكرد...
توسط : b2_nemishe
در جواني گريه كردم هيچ كسي يادم نكرد/ در قفس جان دادم و صياد آزادم نكرد/ آتش عشقت چنان از زندگي سيرم كرد/آرزوي مرگ كردم مرگ هم يادم نكرد
دوشنبه 12/6/1386 - 18:11
پسندیدم 0
UserName