هیچ کس
توسط : khanoom Gool
هیچ کس نمی تونه به دلش یاد بده که نشکنه ولی حداقل یادش بدین که وقتی شکست لبه ی تیزش دسته اونی رو که شکستش نبره
دوشنبه 12/6/1386 - 17:26
پسندیدم 0
UserName