ترس
توسط : horieh
- اگر از تنهايي بترسيد ، به سوي آن کشيده خواهيد شد،اگر از خجالت کشيدن بترسيد ، بي درنگ سرخي آن را روي صورت خود احساس خواهيد کرد . اين رسم زندگي که ما را براي رشد بيشتر تشويق مي کند  و از هر چه بترسيم ، ما را باآن روبرو مي کند تا بتوانيم از هراس هاي بيهوده خود رها شويم . بنابراين تنها راه غلبه بر ترس ، روبرو شدن با آن است .
دوشنبه 12/6/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName