سخن
توسط : tinyzg_20

امام سجاد(ع):

حسود شرافتمند نمی شود و کینه جو با غصه میمیرد.

دوشنبه 12/6/1386 - 13:12
پسندیدم 0
UserName