آبی تر از آنیم که بیرنگ بمیر یم
توسط : raki

آبی تر از آنیم که بیرنگ بمیر یم/

از شیشه نبودیم که با سنگ بمیر یم/

تقصیر کسی نیست که اینگونه غریبیم/

شایدکه خدا خواست که دلتنگ بمیريم

دوشنبه 12/6/1386 - 3:17
پسندیدم 0
UserName