امام زمان(عج)
توسط : shengtin
 

صاحب الزمان، چشم انتظارم تا بيايي

مولاي من، با خود بگويم كي مي آيي

صاحب الزمان، جان دلان، آقا كجايي

دعايت مي كنم هرروز، شايد بيايي

صاحب الزمان، مردم از اين درد جدايي

آقاي من، پس كي مي آيي، كي مي آيي

 

يکشنبه 11/6/1386 - 16:40
پسندیدم 0
UserName