ضرب المثل 5
توسط : 24842484

مثال : آب با غربال پيمودن .

معني : كار عبث و بيهوده انجام دادن .

يکشنبه 11/6/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName