خسيس
توسط : raki
يارو به بچش ميگه برو دو تا نون از خونه همسايه بگير . بچه ميره و برميگرده ميگه نون ندادند.باباهه ميگه : چه همسايه خسيس هست برو از تو يخچال خودمون بيار
يکشنبه 11/6/1386 - 13:40
پسندیدم 0
UserName