طوفان حوادث
توسط : حسرت

شکوه ای نیست زطوفان حوادث ما

دل به دریا زدگان خنده به سیلاب کنند

يکشنبه 11/6/1386 - 0:38
پسندیدم 0
UserName