كنستانتين
توسط : alkapon

اين همه رنج از جفا و صَدْمه ي دل مي كشم

خويش را از بيم موج غم به ساحل مي كشم

باش چون ديوانه تا غمخوار تو عاقل شود

هر بلايي مي كشم از دست عاقل مي كشم

يار با من دور و من در هجر او مجنون صفت

روي شن ها از رخ يارم شمايل مي كشم

لطف آزادي بداند مرغ در بندِ قفس

مرغ در بندم ، نفس آرام و غافل مي كشم

شنبه 10/6/1386 - 17:27
پسندیدم 0
UserName