از اين عشق به هر عشق جهان ميخندم...
توسط : b2_nemishe
از اين عشق به هر عشق جهان ميخندم/ هركه آرد سخن عشق به آن ميخندم/ روزي از عشق دلم سوخت كه خاكستر شد/ بعد از اين سوز به هر سوز جهان ميخندم
شنبه 10/6/1386 - 17:21
پسندیدم 0
UserName