فنا را نپذیریم
توسط : mahsa_abi

زنده به عشقیم نمرده و نمی میریم

فرزند بسائیم فنا را نپذیریم.

پنج شنبه 8/6/1386 - 11:56
پسندیدم 0
UserName