بردبارى
توسط : covert
امام علی (ع) فرمودند:

مَن غاظَک بِقُبحِ السَّفَهِ عَلَیک، فَغِظهُ بِحُسنِ الحِلمِ عَنهُ

هر کس با زشتىِ سبکسرى تو را خشمگین کرد تو با زیبایى بردبارى او را به خشم آور.

(غررالحکم، ج 5، ص333، ح 8620  )

يکشنبه 28/5/1386 - 7:51
پسندیدم 0
UserName