ساخت 96 هزار واحد مسكوني براي محرومان و افراد كم درآمد
توسط : covert
تشكل خيرين مسكن ساز در استان هاي مختلف امسال 12هزار واحد مسكوني را از منابع خود احداث مي كنند و در اختيار افراد محروم و كم درآمد جامعه قرار مي دهند.
به گزارش واحد مركزي خبر تابش رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي در نخستين همايش خيرين مسكن ساز استان تهران گفت با توجه به اينكه بنياد مسكن يك نهاد عمومي غيردولتي است اقدام به تشكيل تشكل خيرين مسكن ساز در استان ها و شهرستان هاي كشور كرده كه وظيفه آنها ساخت و تحويل واحدهاي مسكوني مناسب براي محرومان جامعه است.
تابش با تأكيد بر اينكه بنياد مسكن استان ها در سراسر كشور مكلف شده اند زمين هاي اهدا شده خيران را آماده ساخت كنند و آن را در اختيار خيرين مسكن ساز استان ها و شهرستان ها قرار دهند خاطرنشان كرد بنياد مسكن امسال در كنار خيرين مسكن ساز حدود 84 هزار واحد مسكوني را براي افراد كم درآمد و محروم احداث مي كند.
وي يادآور شد اين بنياد امسال 10ميليارد تومان از منابع حساب 100 امام (ره) را براي پشتيباني از هيئت امناي تشكل هاي خيرين مسكن ساز استان ها و شهرستان ها اختصاص داده است.
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي همچنين به نوسازي 400هزار واحد مسكوني روستايي در سال گذشته اشاره كرد و افزود بنياد مسكن امسال هم 300هزار واحد مسكوني روستايي را با 2هزار ميليارد تومان اعتبار بانكي نوسازي مي كند.
براساس اين گزارش خسرو دانشجو استاندار تهران هم در اين مراسم با اشاره به اقدامات دولت در ساخت واحدهاي مسكوني ارزان براي خانواده هاي كم درآمد جامعه گفت بسته حمايتي دولت در زمينه ساخت مسكن با زمين هاي اجاره اي 99ساله گامي مهم براي برطرف كردن ريشه اي مشكل مسكن به حساب مي آيد.
وي افزود امسال 230هزار واحد مسكوني با زمين هاي اجاره اي 99ساله در استان تهران ساخته مي شود.
رسولي محلاتي نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي هم در اين همايش همت خيرين مسكن ساز را در ساخت واحدهاي مسكوني مناسب براي محرومان جامعه ستود.
در اين مراسم تعدادي از خيرين مسكن ساز تعهد كردند در اهداي زمين و ساخت واحدهاي مسكوني شركت كنند.
منبع:روزنامه کیهان
يکشنبه 28/5/1386 - 6:21
پسندیدم 0
UserName