قرار دادن تصوير دلخواه در هنگام بالا آمدن ويندوز XP
توسط : alihemmaty
در نسخه هاي قبلي ويندوز، مثل ويندوز 98 كاربر ميتوانست با تغيير فايل Logo.sys ، تصويري را كه در هنگام راه اندازي ويندوز به نمايش در مي آيد را عوض كند، اما ساختار ويندوزXP در اين مورد كاملا تغيير كرده است. در ويندوز XP تصويري كه در هنگام راه اندازي ويندوز نمايش داده مي شود در درون فايلي با نام ntoskrnl.exe قرار دارد و امكان ويرايش آن توسط ابزارهاي متداول در ويندوز وجود ندارد. ولي نا اميد نشويد، ويندوز XP اين قابليت را دارد كه تصويري را قبل از كادر Welcome به نمايش درآورد . شما هم با این ترفند مي توانيد تصوير مد نظر خودتان را در هنگام راه اندازي ويندوز به معرض نمايش بگذاريد.

براي اين کار در رجيستري به دنبال مسير زير بگرديد :
HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelDesktop
يك مقدار رشته اي ( string ) بنام Wallpaper بسازيد و به عنوان مقدار به آن مسير تصوير مد نظرتان را بدهيد. اين تصوير بايد يك تصوير طرح بيتي ( bmp.* ) باشد.
از اين زمان به بعد هر وقت كه ويندوز راه اندازي شود اين تصوير قبل از كادر Welcome به نمايش در مي آيد.

شنبه 27/5/1386 - 19:44
پسندیدم 0
UserName