دانستنیها 36
توسط : hermaneshgh

آلاسكا را چه كسي كشف كرد؟

وقتي براي اولين بار، يك عده از سفيد پوستان به آلاسكا راه يافتند به قبايل اسكيموها و سرخپوستان و الوتها برخوردند كه در اين سرزمين زندگي مي كردند. در حقيقت، آلاسكا يكي از آخرين نواحي كشف نشده بزرگ دنيا بود كه كشف شد و به وسيله سفيد پوستي مورد جستجو و تحقيق قرار گرفت.

در اوايل قرن هيجدم، روسها از طريق «سيبري» به اقيانوس آرام سفر مي كردند. در سال 1728، «ويتوس برينگ» كه يك نفر دانماركي و در خدمت نيروي دريايي روسيه بود، «ازكانچاتكا» به خاور سفر كرد. او با ماجراجوئي از جزيره «سن لارنس» به راه افتاده، ولي متأسفانه نتوانست به سرزمين آلاسكا دست يابد. در سال 1741، «برينگ» دوباره رهبري دو هيأت اعزامي را كه با دو كشتي كوچك سفر مي كردند بر عهده گرفت. يكي از كشتي هايي كه «سنپيتر» نام داشت، تحت هدايت خود «برينگ» بوده و هدايت ديگري را كه «سنپال» ناميده مي شد، «الكسي چريكوف» بر عهده داشت. اين دو كشتي در راه مسافرت خود بر اثر يك طوفان شديد از يكديگر جدا شدند، ولي سرانجام هر دو توانستند خودشان را به آلاسكا برسانند.

مدت دويست سال بعد تاجرهاي پوست روسي براي شكار پوست خرس آبي روانه آبهاي آلاسكا مي شدند. آنها تأسيسات زيادي در آلاسكا درست كرده و در بعضي از جاها، حتي كليساهائي توسط الوتها و سرخپوستان به ياري كشيش ها و ميسيون هاي روسي ساخته شد. بعد از آن، چند تن از دريا نوردان اسپانيايي و فرانسوي و بريتانيائي شروع به كشف بعضي از سواحل ناشناخته اين سرزمين كردند، اما در حقيقت فقط روسها بودند كه از آلاسكا بيشترين استفاده را كرده و از آن به عنوان يك منبع بزرگ پوست فايده بردند و ميليون ها از اين پوست ها را به پايتخت هاي اروپائي سرازير كردند و وقتي نسل بعضي از اين حيوانات شروع به كم شدن نمود، روسها ( به سال 1820 ميلادي) كم كم شروع به ترك سرزمين آلاسكا كردند.

تزار روسيه، «الكساندر دوم»، توجه چنداني به اين سرزمين عظيم يعني آلاسكا نداشت. تا اين كه ويليام سيوارد كه معاون حكومت ابراهام لينكلن به شمار مي رفت، به دولت آمريكا پيشنهاد كرد كه آلاسكا را از دولت شوروي بخرند. بنابراين در سال 1867 سرزمين آلاسكا به قيمت 7200000 دلار به كشور آمريكا فروخته شد. بدين ترتيب هر يك جريب فرنگي يعني «اكر» از مسافت اين سرزمين به كمتر از دو سنت فروخته شد! امروزه آلاسكا نه تنها در شمار يكي از 49 ايالت آمريكا مي باشد، بلكه اين سرزمين عظيم آنقدر براي دولت آمريكا ارزش دارد كه قابل محاسبه با دلار نيست!
 

شنبه 27/5/1386 - 17:0
پسندیدم 0
UserName