غير فعال كردن گزارش خطا درWindows XP :
توسط : baba110
غير فعال كردن گزارش خطا درWindows XP :
کنترل پنل خود را باز کنيد. سپس واردSystem شويد. بر روي زبانه Advanced کليک کنيد. سپس بر روي error-reporting در زير پنجره کليک کنيد.Disable error reporting را انتخاب کنيد و با فشار بر روی OK صفحات خارج شويد.
شنبه 27/5/1386 - 16:40
پسندیدم 0
UserName