دانستنیها 24
توسط : hermaneshgh

پرچم براي اولين بار چه موقع مورد استفاده قرار گرفت؟

پرچم چيست؟ پرچم عبارت از يك نشانه يا علامتي است كه از پارچه درست مي شود. ضمناً بايد قابل حمل بوده و جائي نصب شود و يا بتواند به اهتزاز در بيايد. پرچم به منظور متمايز كردن افراد يك ملت يا سازماني خاص، حمل شده يا به كار مي رود.

تاريخچه فكر درست كردن پرچم، احتمالاً به هزاران سال پيش بر مي گردد زيرا شكارچيان و يا جنگجويان اوليه بودند كه اين فكر را ايجاد كردند. چون مي خواستند اطمينان داشته باشند هم دوستان و هم دشمنانشان بتوانند آنها را تشخيص داده و بفهمند كه آنها خيال جنگ دارند يا صلح و دوستي. اين پرچم هاي اوليه احتمالاً از پوست حيوانات يا پرندگان ساخته مي شده است.

در مصر باستان تير چوب بلندي را حمل مي كرده اند كه مجسمه فلزي يك پرنده يا يك حيوان و يا هر چيز ديگري، در بالاي آن قرار داشته است. اولين پرچم هاي پارچه اي كه در دنيا ساخته شد، توسط چيني ها و هندي ها بود. معروفست كه چيني ها، 1100 سال قبل از ميلاد، داراي پرچم پارچه اي بوده اند.

در اوايل حكومت روم، سربازان رومي، تيرهاي چوبي كه شكل و تركيب حيوانات مختلف در بالاي آنها نصب شده بود، با خود حمل مي كردند. بعد آنها هم شروع به استفاده از پرچم هاي پارچه اي كردند.

در قرون وسطي، پرچم از هر نوعي، در اروپا بسيار متداول شد. سربازان جنگ هاي صليبي، در جنگ هاي مذهبي با خود پرچم حمل مي كرده اند. بعضي از خانواده هاي سلطنتي و اشرافي هم از پرچمي كه علامت مخصوص خانوادگيشان را داشت، براي مشخص كردن خود استفاده مي كردند.

احتمالاً قديمي ترين پرچم ملي، پرچم كشور دانمارك است. اين پرچم عبارت از صليب سفيدي است كه روي يك زمينه قرمز رنگ نقش بسته است. و طبق روايت افسانه اي، تاريخچه آن به سال 1219 مي رسد.
 


شنبه 27/5/1386 - 16:20
پسندیدم 0
UserName