خدایا . . .
توسط : عافی
 

خدایا : از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار بگذار: نگاهی ، یادی، تصویری، خاطره ای ، برای آن هنگام که ؛ فراموش خواهیم کرد روزی چقدر عاشق بوده ایم . . .

شنبه 27/5/1386 - 14:0
پسندیدم 0
UserName